MultiTest Nitrite & Nitrate

Seachem MultiTest Nitrite & Nitrate

Meria veľmi presne dusitany (NO2) a dusičnany (NO3)

Za 3 minúty poznáte množstvo dusitanov. Za 5 minút množstvo dusičnanov - rýchle, presné.

Dokáže zmerať dusitany (NO2) až 0,1 mg / l a dusičnany (NO3) až 0,2 mg / l

Obsahuje referenčný test na overenie správnej funkcie testu

Možnosť merať až 6 vzoriek súčasne

Pre sladkovodné a morské akvária

 

Test, ktorý dokáže zmerať aj dusičnany a dusitany. Je veľmi presný (presnosť NO2 aj NO3 v rozmedzí 0,1-1 mg / l). Rozsah stupnice je u dusitanov (NO2) 0-25 mg / l a u dusičnanov (NO3) 0-50 mg / l. Pomocou balenia je možné vykonať 75 testov.

Test obsahuje referenčnú vzorku s hodnotou 10 mg / l. Pomocou neho si je možné overiť, či test funguje presne v prípade podozrenia na správnosť merania.

 

Často kladené otázky

"Stále ma test ukazuje vysoké hodnoty dusitanov (NO2). Čo mám robiť? "

 

Váš testovací plát môže byť kontaminovaný činidlom č. 2. Ponorte testovací plát cez noc do octu a následne dobre opláchnite vodou. Postupujte podľa priloženého návodu.

 

"Množstvo dusitanov (NO2) v mojej vode je nad 10 mg / l. Možno v tom prípade zmerať presne hodnoty dusičnanov? "

 

Ak Vaša voda obsahuje 10 mg / l dusitanov (NO2), je nutné pamätať na to, že Vám test ukáže v prípade dusičnanov (NO3) hodnotu o 10 mg / l vyššia ako v skutočnosti je. Pokiaľ má teda v skutočnosti Vaša voda hodnotu NO2 10 mg / l a NO3 20 mg / l, bude Vám test na NO3 ukazovať hodnotu 30 mg / l. Z toho vyplýva, že meranie dusičnanov (NO3) bude nepresné, ak sú Vaše hodnoty dusitanov (NO2) veľmi vysoké. V akváriu sú však dusitany (NO2) takmer vždy na nule alebo max. Do 2 mg / l. Ak sú vyššie, začali by okamžite umierať ryby. Ak sú teda hodnoty NO2 10 mg / l a viac, nemusí Vás dusičnany (NO3) vo vode zaujímať, pretože bojujete o život rýb a musíte sa snažiť znížiť hlavne dusitany (NO2).

 

"Do môjho akvária som dávkoval veľké množstvá Seachem Prime, aby som detoxifikoval dusičnany a dusitany. Test ma ale stále ukazuje vysoké hodnoty. "

 

Na trhu bohužiaľ momentálne neexistuje test, ktorý by vedel rozlíšiť medzi viazanou formou dusičnanov / dusitanov a neviazanú formou. Ak ste však dávkoval Seachem Prime podľa návodu, môžete si byť istý, že sú dusitany a dusičnany bezpečne detoxikovať.